SYMBOLY A RITUÁLY

Někdy je třeba slova z vlastního životního příběhu ztvárnit i na úrovni symbolů - nabízím proto práci s kameny, zástupnými předměty, figurkami lidí a zvířat. 
 
Také si můžete symbol pro své osobní téma vytvořit ze samotvrdnoucí nebo běžné hlíny. 
 
To, co prožíváte je možné vyjádřit i zvukem pomocí  jednoduchého  hudební nástroje, který vám v případě potřeby zapůjčím. 
 

Pro představu lze symbolicky ztvárnit témata: já a moje rodina, vztahy v práci, mé zdravé já a nemoc, můj potenciál, motivace ke změně, mé sebevědomí a sebeláska, má kreativita, mé potřeby, vztah k víře a spiritualitě... nebo další témata (viz MALOVÁNÍ)

 

RITUÁLY jsou vhodné pro práci s přechodem z jedné fáze života do druhé, s vyrovnáním se s nějakou změnou, s ukončením vztahu, práce, studia, se ztrátou...

 
 Můžeme pracovat také se symboly z tarotu (archetypy podle C.G.Junga), s významy barev, zvířat, se vším, co pro vás bude důležité a bude to nějak vystihovat vaše prožívání a racionální pochopení.
 
 

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.